Koska kannattaa kutsua tuholaistentorjujat?

Tuhoeläimiä on jopa tuhansia eri lajeja. Kaikki niistä eivät ole erityisen haitallisia tai vaarallisia. Pahimmassa tapauksessa tuhoeläimet voivat kuitenkin aiheuttaa suuria vahinkoja ja terveydellisiä haittoja ja vaaraa. Erityisesti tietyillä teollisuudenaloilla tuholaisista voi olla erittäin suuria rahallisia ja käytännön haittoja. Yrityksiä neuvotaan pääsääntöisesti kääntymään ammattitorjujien puoleen heti ongelman ilmetessä. Tuholaiset uhkaavat toimialasta riippumatta, mutta etenkin elintarvikealan yrityksessä eliöistä voi seurata useita tuotantoon vaikuttavia takapakkeja.

Etenkin yksityishenkilöiden kohdalla kynnys yhteydenottoon voi olla korkea, mutta pidemmän päälle mahdollisimman nopea reagointi on ensiarvoisen tärkeää tuholaistorjunnassa. Tuholaiset ja pieneliöt munivat ja lisääntyvät todella nopeasti, joten koti voi olla kauttaaltaan saastunut alta aikayksikön, ellei toimiin ryhdy riittävällä tehokkuudella heti kättelyssä. Asiaa ei kannata hävetä sillä esimerkiksi erilaiset toukat ja kuoriaiset ovat melko yleisiä myös Suomessa.

Kartoita ongelman laajuus


Kotioloissa tuholaisten toimintaa voi kokeilla pienessä mittakaavassa kotikonstein ja kaupoista saatavin tuottein ja välinen. Jos ongelma kuitenkin uusiutuu jatkuvasti tai tuholaisten määrä kasvaa torjuntayrityksistä huolimatta, on syytä kutsua ammattilaiset apuun. Lievemmissä tapauksissa ammattilaisilta voi kysyä vinkkejä ja toimintatapoja kotikäyttöön. Merkittävän ongelman kanssa ei kannata yrittää painia yksin, vaan on syytä suosiolla turvautua ammattitaitoisiin ja turvallisuuden tunteviin tuholaistorjujiin.

Ammattilaisten tuholaistentorjujien puoleen kannattaa kääntyä aina kun ongelma on merkittävä tai tuholaiset ovat ihmisille terveydellisesti haitaksi tai vaaraksi. Erityisen tärkeään asemaan ammattimainen tuholaistorjunta nousee esimerkiksi elintarviketeollisuuden alalla. EU:ssa on tarkat säännökset elintarviketeollisuutta koskien ja hygieniasta ei saa tinkiä tippaakaan. Tuholaisongelmat elintarviketeollisuudessa on otettava aina vakavasti ja asia tulee käsitellä ammattilaisten kanssa.

Ongelmallista on, että tuholaisongelmat ovat usein uusiutuvaa sorttia. Lajitoverit valtaavat reviirit entisten lähdettyä tai kuoltua, ellei ongelmalle keksitä pidempiaikaista ja pysyvää ratkaisua. Tämän vuoksi tuholaistorjunnassa jälkiseuranta on merkittävässä asemassa. Tarkoituksena on aina estää ongelman uusiutuminen. Jälkiseurannassa, erityisesti esimerkiksi elintarvikealalla, kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen, sillä tuholaisongelmat ja pienimmät tuholaiset eivät aina näyttäydy ihmissilmälle. Ammattilaiset tietävät mitä etsiä ja mistä, ja usein vaikkei itse tuholaisia näykkään, on niiden jättämiä merkkejä jäänyt ympäristöön.

Erilaisia ammattilaisten käyttämiä tuhoeläinten torjuntatapoja
Seuraavien rivien myötä perehdymme lyhyesti eri keinoihin, joita ammattilaiset käyttävät tuhoeläinten torjunnassa. Osa niistä sopii tietenkin myös yksityishenkilöiden käyttöön. Tukalan tuholaistilanteen edessä on kuitenkin viisainta taipua ja ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen, jolla on käytössään parhaat keinot ja valmiudet tuholaisten torjuntaan.

Ruiskutus


Myrkkyruiskutteen käyttö on varmasti yleisin hyönteisten torjuntamenetelmä. Torjunta-ainetta ruiskutetaan paikkoihin, jossa tuholaisia esiintyy. Ammattilaiset ohjeistavat myrkyllä ruiskutetun tilan turvallisessa käyttöönotossa. Ruiskutus on laajalti käytetty menetelmä esimerkiksi torakoiden torjunnassa, ja monessa trooppisessa ilmastossa sijaitsevassa taloyhtiössä järjestetään säännöllisiä torakkamyrkytyksiä ongelman ennaltaehkäisemiseksi ja kurissapitämiseksi.

Syötit


Syöttien käyttö on tuttua hyönteistorjunnassa niin koti- kuin ammattikäytössä. Syötit ovat houkuttelevia ja hyönteiset joko syövät ne paikan päällä tai kuljettavat ne pesäänsä. Tosi asiassa syötissä oleva aine on myrkkyä, joka ajan kuluessa tappaa pesän asukit.

Sumutteet


Myrkytystä sumutteen muodossa käytetään hyönteistorjunnassa. Sumutteen hengitysriskin vuoksi on sumutteiden käyttö hyvä jättää ammattilaisille, joilla on käytössään asianmukaiset suojavälineet ja hengityssuojain.

Pölytys


Hyönteisten torjuntaa varten saa myrkkyä myös pulverin muodossa. Pulveri toimii osittain myrkkysyöttien tapaan, sillä se kantautuu hyönteisten jalkojen mukana pesään. Pulverin kanssa pitää olla varovainen erityisesti, jos perheessä on lapsia tai lemmikkieläimiä, sillä pulveri jää nurkkiin pyörimään eikä haihdu lopulta pois sumutteiden tapaan.

Lämpökäsittely

Lämpökäsittely on ihmisasukkaille edellä mainittuja keinoja riskittömämpää. Lämpökäsittely on ammattilaisten käytössä erityisesti tuotantotiloissa, eikä sitä ole perinteisesti käytetty kotioloissa. Lämpötila nostetaan joko todella kuumaksi, tai lasketaan todella kylmäksi, jolloin tilan tuholaishyönteiset kuolevat. Viime aikoina lämpökäsittelyä on tehty kuitenkin myös yksityisasunnoissa, sillä se on tehokas keino taistelussa luteita vastaan.

Muut tavat

Tuholaisia torjutaan myös kaasuttamalla. Näiden radikaalien ja tappavien toimintamallien oheen on erityisesti viime aikoina etsitty ympäristöystävällisiä ja ennaltaehkäisyyn perustuvia malleja ja menetelmiä. Näiden suhteen kannattaa kääntyä lajikäyttäytymisen tuntevien ammattilaisten puoleen.

Hyönteis- ja tuholaistorjunta on tärkeä ala, jolla on oma, asiaan vihkiytynyt ammattikuntansa. Vaikka taistelu pieneliöitä vastaan tuntuisi aluksi toivottomalta, ei ole syytä heittää kirvestä kaivoon: valtaosassa tilanteista ihmiset päihittävät lopulta hyönteiset 6-0.

Kuuntele ammattilaisia

Ammattilaiset tekevät aina ensin arvion tuholaistilanteesta ja määrittelevät tuhoa tekevät eliölajit. Sen jälkeen valitaan parhaiten lajikkeeseen, tiloihin ja tilanteeseen sopiva torjuntamenetelmä. Hyvä ammattilainen neuvoo asiakasta alueen jälkikäsittelyssä ja turvallisuusohjeissa. Tuholaistorjujan työhön kuuluu myös jälkiseuranta. Kuten mainittu, viime aikoina on perehdytty entistä enemmän ennalta ehkäisevään ja sekä eettisesti että ympäristön kannalta lempeämpään torjuntaan. Torjuntatoimenpiteet ovat erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä omakoti- vai kerrostalo.

Ammattilainen laatii tulevaisuutta ajatellen torjuntasuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelmassa huomioidaan huolellisesti asiakkaan toiveet ja tarpeet. Ongelmaa ei ratkaista ainoastaan hetkellisetsi, vaan pyritään siihen, että tuholaiseläimet asettautuisivat johonkin aivan muualle – keinolla millä hyvänsä.

Kun kodissa alkaa näkyä ylimääräistä vilinää ja vilskettä, kannattaa puhelimeen tarttua mahdollisimman nopeasti. Se, että tuholaisongelma saadaan hallintaan mahdollisimman nopeasti, on todella tärkeää ongelman ratkaisemisen kannalta. Vaikka kynnys luuriin tarttumiseen voikin olla iso, ja ongelma saattaisi tuntua jollakin tapaa häpeälliseltä, on syytä muistaa, että tuholaiset ovat osa torjunnasta vastaavien arkipäivää. Torjunta on kallista, mutta se on pieni hinta siitä mielenrauhasta, jonka saa tietäessään, että asuu eliövapaassa kodissa. Erityisesti torjujien suorittama jälkiseuranta rahoittaa mieltä: ammattilaiset tietävät, mistä etsiä ja milloin. Tuhohyönteisiä pahempi riesa on yleisesti ottaen home, jota vastaan on suorastaan mahdotonta taistella. Etenkin sädesieni lukeutuu tuhoisimpiin rakennusmikrobeihin, ja sen edessä on usein melko voimaton olo. Pahimmassa tapauksessa homeen edessä uhkaa koko omaisuuden hävittäminen polttamalla. Tämä on erityisen tuskallista tärkeiden asiakirjojen, lasten rakkaimpien lelujen ja muistorikkaiden paperivalokuvien kohdalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *